Crystal & Stone + HAY Concept

Crystal & Stone

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL HEXAGON KNOB | Đồng, Đá tự nhiên

Kích thước: 60x18x20mm

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tùy chọn

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AMETHYST ORGANIC | Đồng, Đá thạch anh tự nhiên

Kích thước; 30-40mm
Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL CITRIN ORGANIC | Đồng, Đá Citrin tự nhiên

Kích thước; 30-40mm
Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE HEXAGON | Đồng, Đá mã não tự nhiên


Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tùy chọn

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE SQUARE ASHPINK | Đồng, Đá mã não tự nhiên

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE RECTANGLE ASHPINK | Đồng, Đá mã não tự nhiên


Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE ROUND KNOB | Đồng, Đá mã não tự nhiên

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tùy chọn

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE ROUND ASHPINK | Đồng, Đá mã não tự nhiên

Dia 40mm

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AGATE | Đồng, Đá mã não tự nhiên

KT 30*65mm

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

Tùy chọn

Tay nắm tủ HEALING CRYSTAL AMETHYST PURPLE|Đồng, Đá thạch anh tự nhiên

Lưu ý: Sản phẩm tự nhiên nên không đồng nhất về màu sắc và kích thước. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: